Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Phòng GD & ĐT huyện Gò Công Đông - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Văn Bản Văn Bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
1694/TB-PGDĐT 06-12-2021 Thông báo thay đổi trang Website Phòng GDĐT Gò Công Đông 61-lượt Xem
00 17-09-2021 Thư ngõ Vận động hỗ trợ cho Học sinh khó khăn học trực tuyến 14-lượt Xem
314/TB-HĐTD 17-09-2021 Thông báo kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập huyện năm 2021 (Có điều chỉnh) 77-lượt Xem
310/TB-UBND 13-09-2021 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập huyện năm 2021 35-lượt Xem
1143/PGDĐT 03-09-2021 V.v điều chỉnh tổ chức hoạt động dạy và học trực tuyến năm học 2021 -2022 49-lượt Xem
1098/PGDĐT-TC 24-08-2021 Thông báo không tham gia lớp bồi dưỡng theo Thông báo số 05/TB-TTPA của Trung tâm NNTH Phú An
1044/KH-PGDĐT 20-08-2021 Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022 11-lượt Xem
68/NQ-CP 18-08-2021 Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 9-lượt Xem
09/2021/TT-BTNMT 18-08-2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2-lượt Xem
68/2020/QH14 18-08-2021 Luật Cư trú năm 2020 và các Thông tư hướng dẫn
04/2021/NĐ-CP 18-08-2021 Nghị định 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục 6-lượt Xem
1164/SGDĐT-KTKĐCLGD 21-07-2021 Thông báo kết quả xét tuyển kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - NH 2021-2022
1460/HĐTD 02-07-2021 Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra sát hạch kỳ thi tuyển viên chức Sự nghiệp công lập huyện năm 2021 23-lượt Xem
643/KH-PGDĐT 04-06-2021 Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 27-lượt Xem
52/2020/TT-BGDĐT 02-06-2021 Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Trường mầm non 8-lượt Xem
51/2020/TT-BGDĐT 02-06-2021 Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non 3-lượt Xem
50/2020/TT-BGDĐT 02-06-2021 Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo 3-lượt Xem
09/2021/TT-BGDĐT 02-06-2021 Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, 5-lượt Xem
24/2021/NĐ-CP 02-06-2021 Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập 2-lượt Xem
112/QĐ-TTg 02-06-2021 Quyết định số 112/QĐ-TTg ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội hóa giai đoạn 2021-2030. 2-lượt Xem