Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Phòng GD & ĐT huyện Gò Công Đông - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thông báo - Thư mời Thông báo - Thư mời

 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Xem
CDGD 20-04-2017 LICH THI DAU BONG DA
299/PGDĐT 20-04-2017 BAO CAO TO CHUC CHIEU PHIM TUYEN TRUYEN VE TO CHUC VIET TAN Xem
261/KH-PNV 19-04-2017 KE HOACH KIEM TRATHUC HIEN VIEC BO TRI, PHAN CONG NHIEM VU, KY KET HOP DONG LAM VIEC DOI VOI NGUOI TRUNG TUYEN, BO NHIEM CHUC DANH NGHE NGHIEP VIEN CHUC,NANG LUONG,......
294/TB-PGDĐT 19-04-2017 THONG BAO CHUYEN DOI CONG TAC DOI VOI VIEN CHUC NAM 2017
295/TB-PGDĐ 19-04-2017 Thong bao nop ho so boi duong thuong xuyen
296/PGDDT 19-04-2017 CHON GV THAM GIA HOI THI VE SINH AN TOAN LAO DONG
00 19-04-2017 Đăng ký mua sắm trang thiết bị dạy học và văn phòng năm 2017
290/CTĐ-PGDĐ 19-04-2017 VE VIEC TRUYEN THONG, VAN DONG UNG HO CHUONG TRINH VUON RAU TRUONG SA Xem
292/PGDĐT-VP 18-04-2017 Thông báo về việc nộp kinh phí giao lưu học tập kinh nghiệm
DANH SACH- GM-283 17-04-2017 DANH SACH DINH KEM GIAY MOI 283 Xem
283/GM-PGDDT- khan 17-04-2017 GM hoi nghi cong dong hoc tap cap xa Xem
394/UBND 17-04-2017 394_phe_duyet_danh_sach_doi_tuong_huong_che_do
117/QĐ-CĐGD 14-04-2017 Quyết định ban hành điều lệ giải bóng đá mini
KẾT QUẢ TÓAN TRÊN MẠNG CẤP HUYỆN 14-04-2017 KẾT QUẢ THI TOÁN TRÊN MẠNG CẤP HUYỆN (16-17) Xem
01/TBTTGDNN-GDTX 13-04-2017 Thông báo chiêu sinh cac lớp bổ túc THPT NH 2017-2018 Xem
598/TB-CAH 13-04-2017 Thông báo tình hình an ninh trật tự, một số thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên địa bàn huyện GCĐ Xem
405/KH-TTYT 13-04-2017 Kế hoạch kiểm tra công tác YTTH năm 2017 Xem
62/KH-BCĐ 13-04-2017 Kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2017
253/PGDĐT 13-04-2017 Thông báo kết luận của đồng chí Trưởng Phòng GDĐT họp lệ kỳ ngày 27/3/2017
276/PGDĐT 13-04-2017 Báo cáo tỉ lệ học sinh tham gia bảo hiểm.
281/GM-PGDĐT 13-04-2017 Giấy mời họp BTC, BGK hội thi Bé kể chuyện Xem
268/KH-PGDĐT 13-04-2017 Kế hoạch Phòng, chống tội phạm ma túy mại dâm, mua bán người, tinh trạng bạo lực học đường và phong trào bảo vệ anh ninh Tổ Quốc của ngành GDĐT năm 2017 Xem
345/UBND 12-04-2017 Danh mục sửa chữa năm 2017 Xem
81/UBND 12-04-2017 Danh mục mua sắm tài sản năm 2017 Xem
266/PGDDT-VP 11-04-2017 Giao luu, trao doi kinh nghiem trong cong tac quan ly Xem
122/GM-UBND 10-04-2017 Khảo sát, kiểm tra tiến độ thực hiện tinh giảm biên chế ( MG Bình Nghị, Th Tân Phước 1, THCS BÌnh Ân ) Xem
0 07-04-2017 Báo cáo công tác phát triển Đảng quí I/2017
263/GM 05-04-2017 DỰ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TUYỂN SINH 6 NĂM HỌC 2017-2018 Xem
262/PGDĐT 04-04-2017 NGUNG CHO THUE CAN TIN Xem
260/PGDĐT 04-04-2017 Khảo sát mức thu học phí năm học 2017-2018 ( ĐÍNH KÈM PHIẾU KHẢO SÁT ) Xem