Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Phòng GD & ĐT huyện Gò Công Đông - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thông báo - Thư mời Thông báo - Thư mời

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
1694/TB-PGDĐT 06-12-2021 Thông báo thay đổi trang Website Phòng GDĐT Gò Công Đông
00 17-09-2021 Thư ngõ Vận động hỗ trợ cho Học sinh khó khăn học trực tuyến
314/TB-HĐTD 17-09-2021 Thông báo kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập huyện năm 2021 (Có điều chỉnh)
310/TB-UBND 13-09-2021 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập huyện năm 2021
1143/PGDĐT 03-09-2021 V.v điều chỉnh tổ chức hoạt động dạy và học trực tuyến năm học 2021 -2022
1098/PGDĐT-TC 24-08-2021 Thông báo không tham gia lớp bồi dưỡng theo Thông báo số 05/TB-TTPA của Trung tâm NNTH Phú An
1044/KH-PGDĐT 20-08-2021 Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022
68/NQ-CP 18-08-2021 Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
09/2021/TT-BTNMT 18-08-2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
68/2020/QH14 18-08-2021 Luật Cư trú năm 2020 và các Thông tư hướng dẫn
04/2021/NĐ-CP 18-08-2021 Nghị định 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục
1164/SGDĐT-KTKĐCLGD 21-07-2021 Thông báo kết quả xét tuyển kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - NH 2021-2022
1460/HĐTD 02-07-2021 Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra sát hạch kỳ thi tuyển viên chức Sự nghiệp công lập huyện năm 2021
643/KH-PGDĐT 04-06-2021 Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022
52/2020/TT-BGDĐT 02-06-2021 Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Trường mầm non
51/2020/TT-BGDĐT 02-06-2021 Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non
50/2020/TT-BGDĐT 02-06-2021 Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo
09/2021/TT-BGDĐT 02-06-2021 Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên,
24/2021/NĐ-CP 02-06-2021 Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập
112/QĐ-TTg 02-06-2021 Quyết định số 112/QĐ-TTg ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội hóa giai đoạn 2021-2030.
48/2020/TT-BGDĐT 02-06-2021 Thông tư số 48/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường
03/2021/NĐ-CP 02-06-2021 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
71/2020/NĐ-CP 02-06-2021 Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
61/2020/QH14 02-06-2021 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14
158/TB-UBND 28-04-2021 Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện Gò Công Đông năm 2021
146/SGDĐT-TCHC 15-02-2021 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021 (HS học lại bình thường từ ngày 17/02/2021)
124/2020/NĐ-CP 04-02-2021 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ (Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại,
00 13-10-2020 Thông tin cấp bằng tốt nghiệp THCS năm 2020
277/TB-UBND 28-08-2020 Thông báo kết quả phỏng vấn và dự kiến người trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập huyện năm 2020
2491/QĐ-UBND 25-08-2020 Quyết định ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020- 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên