Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông báo thay đổi trang Website Phòng GDĐT Gò Công Đông
 Thư ngõ Vận động hỗ trợ cho Học sinh khó khăn học trực tuyến
 Thông báo kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập huyện năm 2021 (Có điều chỉnh)
 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập huyện năm 2021
 V.v điều chỉnh tổ chức hoạt động dạy và học trực tuyến năm học 2021 -2022